Privacy Statement

Privacy verklaring ZIJN VOL ZIN

Bij ieder bezoek aan een website, laat je digitale sporen na. Of je dat wilt of niet. Soms geef je zelf je persoonlijke gegevens door bijvoorbeeld een mailadres in te vullen. Deze privacyverklaring gaat over hoe jij mag verwachten dat ik, Laura Jonker, binnen ZIJN VOL ZIN, omga met jouw informatie.

Je mag van mij zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid verwachten in de beveiliging van de website en andere digitale omgevingen en de verwerking van de informatie die je mij bewust gegeven hebt, om bijvoorbeeld informatie te krijgen, een product of dienst te kopen of een afspraak te maken.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt is dat jouw informatie van jou is. Ik wil daar zo min mogelijk van hebben. Dat betekent ook dat ik niet werk met bezoekersprofielen of jouw informatie beschikbaar stel aan derden. Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij ik van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heb verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan me stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruik ik je emailadres en naam om de nieuwsbrieven te sturen met gratis maar waardevolle informatie en inspiratie.

In dit Privacy Statement deel ik hoe ik die gegevens of informatie die je met me deelt gebruik. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met me deelt:

  • online als je de website van ZIJN VOL ZIN bezoekt https://zijnvolzin.nl; en
  • offline als je informatie met me deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan me geeft op een event omdat je de nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen, een afspraak wilt maken of wanneer je een dienst of product offline koopt.

Door de website te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement en de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op ZIJN VOL ZIN. Ook wanneer je offline gegevens met me deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement.

ZIJN VOL ZIN slaat jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. De gegevens die je met ons deelt worden via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd.

ZIJN VOL ZIN geeft je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en deelt op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

Gegevens die je zelf geeft

Aanmelden via het contactformulier op de site

Als je je aanmeldt voor een afspraak, voor een cursus , voor een dienst, dan weet je vanuit de informatie op de site waarvoor je je opgeeft. Je gegevens gebruik ik alleen voor datgene waarvoor je je opgeeft. Dus ik gebruik je mailadres om je te antwoorden via de mail, je telefoonnummer om je terug te kunnen bellen.

Ik verzamel geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt tenzij je deze vrijwillig zelf met me hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief dan gebruik ik je gegevens alleen daarvoor. De nieuwsbrief verstuur ik minder dan 1x per maand, tenzij er tussentijds belangrijke informatie gedeeld moet worden.

Onder aan elke nieuwsbrief vind je altijd de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of je af te melden.

Aanschaffen van product of dienst

Wanneer je een dienst of product aanschaft, vraag ik naast je voornaam, achternaam en emailadres ook om je straatadres en telefoonnummer. Als je een product of dienst bestelt, ontvang je daarna de nieuwsbrief. Hiervoor kun je je altijd afmelden. Als je bedrijf buiten Nederland gevestigd is, vraag ik je BTW nummer zodat ik de BTW kan verleggen. Je straatadres vraag ik om je factuur netjes op te kunnen maken en om evt fysieke producten toe te kunnen sturen. Je telefoonnummer vraag ik om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen voor het leveren van cursussen, trainingen, programma’s of diensten. Je telefoonnummer kan ik ook gebruiken om je, na nadrukkelijke toestemming, toe te voegen aan één van mijn appgroepen. Via deze appgroepen houd ik je op de hoogte van de doorgang van mijn lessen en/of cursussen, geef ik je relevante informatie en/of inspiratie.

ZIJN VOL ZIN gebruikt voor jouw bestelling altijd een beveiligde betaalomgeving. Om de betaling en facturering mogelijk te maken sturen we jouw betaalgegevens rechtstreeks vanuit onze beveiligde betaalomgeving naar onze Payment Service Provider Mollie. Mollie voert voor mij jouw betaling uit. Ik wijs je erop dat Mollie voor het gebruik van jouw informatie hun eigen gebruikersvoorwaarden en Privacy Statement hanteren.

Vastlegging persoonlijke gegevens sessies

De informatie die jij aan mij geeft tijdens sessies wordt in de vorm van aantekeningen op papier vastgelegd, met vermelding van alleen je naam. Deze informatie is niet digitaal. Deze informatie dient alleen ter ondersteuning van mij in jouw begeleiding. Als je daar behoefte aan hebt kun je hier inzage in krijgen.

Mocht er, in verband met een traject betaald door de werkgever, een digitaal verslag door mij worden gemaakt, dan heb jij daar altijd van te voren inzage in. Pas na jouw goedkeuring gaat de informatie naar jouw werkgever. Verder heb ik de bestanden op mijn computer zodanig beveiligd dat niemand anders er bij kan.

Delen met derden

Ik deel je gegevens uitsluitend met anderen als dat noodzakelijk is vanuit wetgeving, contractuele overeenkomst met bijvoorbeeld je werkgever of om andere redenen die te maken hebben met de bedrijfsvoering van mijn bedrijf.

Wettelijk deel ik je gegevens met de Belastingdienst, namelijk je factuurgegevens.

Ik deel de factuurinformatie ook met het administratiekantoor (Esther Vesterink van Zarah) voor de jaarlijkse cijfers die ik verplicht ben te laten opstellen en controleren.

De website wordt beheerd door MCM Websites, en de website host zorgt voor opslag van de gegevens uit de contactformulieren.

Verder zijn voor de nieuwsbrief, als je je daarvoor hebt opgegeven, je naam en mailadres opgenomen in mijn bestanden in waarmee ik de nieuwsbrieven verstuur. Met mymail en de server host heb ik een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten.

Je gegevens worden dus nooit gebruikt voor of verkocht aan derden, anders dan hiervoor genoemd!

Nogmaals op een rij, hoe ik deze gegevens gebruik

  1. Ik mail je om de diensten of producten die je hebt gekocht te leveren of een afspraak te maken. Ik stuur je als je een product of dienst bij ZIJN VOL ZIN gekocht hebt daarna mijn nieuwsbrief met updates en inspiratie.
  2. Ik mail je (als je geen product of dienst hebt gekocht) uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, mijn nieuwsbrief met updates en inspiratie.
  3. Ik mail je mogelijk om je support en informatie te geven bij mijn diensten en producten.
  4. Ik mail je mogelijk ook om je feedback te vragen over mijn producten en diensten.
  5. Ik mail je om je te informeren over mijn diensten en producten en die van mijn samenwerkingspartners en affiliates als ik denk dat je die echt super interessant kunt vinden. Ik houd hiervoor graag bij wat je eerder bij ZIJN VOL ZIN gekocht of aangevraagd hebt zodat ik je niet onnodig lastig val met informatie die niet aansluit bij jouw interesses of situatie. Dit doe ik alleen als je expliciet toestemming hebt gegeven om mijn nieuwsbrief te ontvangen of een product of dienst bij me hebt gekocht (cf. punt 1 en 2)

 

Gegevens die om technische redenen automatisch worden ontvangen

Als je de website bezoekt wordt het IP-adres (adres van je computer) automatisch opgeslagen. Dit gaat via Google Analytics. Eerlijk gezegd gebruik ik deze informatie verder niet.

In Mymail wordt opgeslagen of je een nieuwsbrief hebt geopend en wat er daarna is gebeurd. Ook met deze gegevens doe ik alleen iets in algemene zin: ik kijk naar patronen. Bijvoorbeeld: hoeveel mensen van de lijst hebben de mail geopend en hoeveel hebben doorgeklikt. Ik gebruik geen informatie gekoppeld aan specifieke personen.

Beveiligingsbeleid

Alle devices die ik gebruik waarop jouw gegevens mogelijk zichtbaar zijn, zijn beveiligd. Alle onlinediensten, zoals Mymail zijn ook beveiligd met wachtwoorden. De wachtwoorden die ik gebruik zijn uniek en willekeurig. De internetverbinding met https://zijnvolzin.nl is vanaf 1 juli beveiligd via TLS. Dit kun je controleren doordat het adres in de adresbalk begint met ‘https’ en je een hangslotje ziet.

Cookies

Technische en functionele cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer.

Deze algemene bezoekgegevens worden door Google opgeslagen op hun servers (in de VS). Klik hier voor het privacybeleid van Google.

https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Lees hier over het specifieke privacy beleid van Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Er zijn op de website ook cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals Twitter en Facebook . Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken.

Op de website (www.zijnvolzin.nl) kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. ZIJN VOL ZIN draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jo uw gegevens door deze organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Let op met informatie die je openlijk deelt op onder meer social media of de website

Ik vind jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar ik op geen enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van jouw privacy en ik wijs je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op mijn blogs, in de chat tijdens een webinars of op mijn social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten ons. Ik houd me niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard

Zodra je je hebt afgemeld voor mijn nieuwsbrief, zal ik je gegevens binnen 6 maanden volledig verwijderen. Je kunt je niet afmelden voor communicatie en emails die nodig zijn om je aankoopproces te voltooien, anders kan ik (een deel van) de diensten en producten niet aan je leveren en ik kom graag na wat ik beloof!
Ik bewaar je gegevens niet langer dan nodig is voor het werk dat ik met je doe en dus waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie of cursusdeelname. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan een jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en ik maak het, uiterlijk binnen vijf werkdagen, voor je in orde. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Eventuele wijzigingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. Ik raad je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.

 Vragen over het privacy statement
Ik houd dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar info@zijnvolzin.nl en zet “privacy statement” in de onderwerpregel van je email.

ZIJN VOL ZIN
Laura Jonker
Kapelstraat 10
6701 DD Wageningen