Leer je verlangens te managen

Verwachtingsmanagement kan je leegzuigen, verbitteren en opslokken als je nooit geleerd hebt, om je verwachtingen op een realistische en gezonde manier te verbinden aan je verlangens. Het hebben van verwachtingen naar gebeurtenissen in de toekomst is vaak een pijnlijke aangelegenheid. De belangrijkste oorzaak daarvan? Je bouwt op een werkelijkheid waar je grotendeels geen invloed op hebt. 

Je hebt immer geen werkelijke invloed op de uitkomst van je handelen. Die uitkomst hangt namelijk af van zoveel factoren, relaties en ‘toevallige gebeurtenissen’. Die veelzijdigheid kun je als eenling nooit allemaal tackelen. Hoe zinvol is het dan om te bouwen op een werkelijkheid die 100% veranderlijk is, waarin dingen niet zijn wat ze lijken te zijn?

Veel zinniger is het te bouwen op je verlangens. Om te investeren in het leren kennen van je innerlijke drijfveren, dat waar je warm voor loopt, blij van wordt. Als je je diepere verlangens leert kennen en deze leert managen,  dan blijf je in de zone waarin je zelf nog touwtjes in handen hebt. 

Want eerlijk is eerlijk, dat is wat de meesten van ons zo fijn vinden. Het kunnen controleren van ons eigen leven. Het is natuurlijk een illusie te denken dat we dat kunnen. Niet voor niets dat “loslaten” zo’n belangrijk thema is geworden.  Alleen is loslaten ontzettend moeilijk als je niet weet wat je ervoor terugkrijgt. Dat is gewoon een psychologisch menselijk fenomeen. We laten veel makkelijker los, als je we weten wat er aan de andere kant van de horizon op ons ligt te wachten.

Verlangens. Zinvolle drijfveren in je leven. Levensdoelen waar je warm voor loopt. 

Als je de zin in je leven als een zon aan de horizon gaat laten schijnen wordt het enerzijds makkelijker om je verwachtingen los te laten, anderzijds krijg je meer controle over je eigen leven. Immers het is wel mogelijk om onze eigen diepere drijfveren te controleren, te respecteren, serieus te nemen en ernaar te gaan handelen. 

Dus waar verlang jij naar? Het verlangen is de vonk in je hart. Het zielsverlangen is zelfs de DNA code waarmee je hier op aarde bent gekomen. Wanneer je je handelen, je activiteiten verbindt met deze levende vonken in je hart, houdt je de uitkomst ook dichtbij je. Je kunt gaan overzien welke stappen er nodig zijn, niet vanuit de verwachting dat het zo zou moeten gaan, maar vanuit het verlangen dat er iets ontstaat wat aansluit bij een sprankeltje zin in je hart. De uitkomst, verwacht of onverwacht, kan ontvangen worden in een plek die gevoed is door vreugde, hoop, goede zin. 

Wil je meer leven vanuit verlangen en daarmee je hart bevrijden van de knellende ketens die verwachtingen om je hart heen leggen? 

Kom eens voor een proefafspraak (klik op de link)